М И Л Е Н   Т О Т Е В
M I L E N   T O T E V
Информация за предстоящи и минали концерти:
Песни

ЖИВЕЕ В ГР. ЛОВЕЧ, БЪЛГАРИЯ. ОТ 1975 г.  ПЕЕ НА КОНЦЕРТИ В СЪПРОВОД НА КИТАРА ПЕСНИТЕ НА СВЕТОВНОИЗВЕСТНИЯТ РУСКИ БАРД БУЛАТ ОКУДЖАВА.

РАБОТИ И ВЪРХУ СВОИ АВТОРСКИ ПЕСНИ. НЕГОВИ СТИХОВЕ, СТАТИИ, ИНТЕРВЮТА СА ПУБЛИКУВАНИ В РЕГИОНАЛНИ, НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ. ИМА МНОГОКРАТНИ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ТЕЛЕВИЗИИ И РАДИОСТАНЦИИ. УЧАСТВА КАТО ЧЛЕН НА АВТОРИТЕТНИ ЖУРИТА. ЕДИН ОТ ИНИЦИАТОРИТЕ И АРТ ДИРЕКТОР НА МЕЖДУНАРОДНИЯТ ЕЖЕГОДЕН БАРДФЕСТ - ЛОВЕЧ.

За творчески контакти:
моб.тел. 00359 885 366720 / 00359 898 760 610 / e-mail: mitotev@abv.bg - totevmi@gmail.com

Връзки:
http://StrijLovech.Narod.ru http://bardanatamil.narod.ru http://bardaST.narod.ru

Живет в городе Ловеч, Болгария. С 1975 года поет на концертах под аккомпанемент гитары песни русского барда мировой известности Булата Окуджава.

Работает и над своими авторскими песнями. Его стихи, статьи, интервью опубликованы в региональных, национальных и международных изданя

ПисанеЧетене

Видеоклип със снимки на Милен Тотев - автор: Данчо Заверджиев

Статия - информация - Милен Тотев и Булат Окуджава - автор Добрина Атанасова

По важни награди XXI век
НАГРАДЬI ПОВАЖНЕЕ XXI ВЕКА
Снимки на нагарди


Концерт на Милен Тотев от песни на руския бард Булат Окуджава на 20 август 2008 г. Международна бард-среща"Поющий берег" в хотелски комплекс"Яница" с.Крапец, обл.Добрич


Булат Ш. Окуджава и Милен Тотев

Бардът Милен Тотев на откриването на паметника на барда Владимир Висоцки на 2 септември 2007 г. в гр. Вършец


Клуб на дейците на културата - Ловеч
С Т А Т У Т
на секция "Бардове"

Секция " Бардове" е звено на Клуба на дейците на културата - град Ловеч.

Основните цели на секцията са:
            - Стимулиране активна творческа позиция къв процесите на развитие на гражданското общество и приобщаване на страната на европейските ценности чрез създаване на нови поетично-музикални произведения;
            - Популяризиране на стойностната изпята поезия, изграждане на мост между различните поктоления по отношение познаването и разбирането на авторската песен;
            - Подкрепа на една сериозна и в същото време достатъчно атрактивна алтернатива за младото поколение, а именно качествената и високохудожествена песен в противовес на пошлата масова поп-фолк култура;
            - Песните да се изпълняват на живо, с акустични инструменти;
            - Препоръчва се да се пее отчетливо, да по-добро възприемане на тестовете. Не се допуска пеене на сингбек;
            - Не се допускат членове в секцията които по един или друг начин нарушават добрия тон и позитивния дух.

Предлага /п/Милен Тотев - член на КДК гр. Ловеч и арт директор на БАРДФЕСТ-ЛОВЕЧ

24.01.2012 Г. - Гр. Ловеч


БАРД

Бард... тази дума от скандинавски произход,отдавна се е вписала в нашия лексикон.Авторската песен на съвременните бардове, естествено се различава от поезията на техните средновековни предшественици. Но стремежът на хората с поетичен дар,да изразяват чрез песен своята радост и болка, отношението си към света около нас, е еднакво силно във всички времена и всички страни. Има различни определения за бардовската песен. Някои твърдят, че това е особен жанр в изкуството, други го наричат социокултурно явление. А вие какво мислите?

Накратко за съвременния слушател,авторската песен е мощен културен символ. Не всички намират точните определения, но може би, те не са ни нужни? Още при първите акорди слушателят ще я различи от другите жанрове. Авторската песен в съзнанието на всеки слушател притежава цял набор от признаци, които извикват особени емоции и индивидуално отношение. Търсенето на тези уникални жанрови признаци е онова най-ценно наследство, което са ни оставили корифеите в жанра, неговите основатели.

Днес особено важно е човек да разбира, че в сърцевината на авторската песен лежи доверието,онова което е така трудно да спечелиш и така лесно да загубиш. И личното начало отново става много ценно, зашото доверието не може да бъде безлико. То е основано на интереса на хората един към друг. При авторското пеене, особено когато владееш определена палитра от изразни средства, ти позволява да разкриеш напълно себе си. Но има автори, които просто слушаш, а има и такива на които вярваш...

По този въпрос има едно изказване на Юнна Мориц. Тя нарича "бяла магия" авторското изпълнение, което не може да бъде заменено с актьорско... :)